Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Suomen henkilötietolaki (523/1999), 10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Yrittäjien Opintokeskus Kasvuvalmennus Oy / Unelma Onnellisuudesta / The Next Level
Y-tunnus: 2336205-5
Osoite: Mäkelininkatu 29 A 12
Postinumero ja -toimipaikka: 90100 Oulu
Sähköpostiosoite: Palvelu@unelmaonnellisuudesta.fi

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Lauri Mäkinen
Osoite: Teknologiatie 16 B
Postinumero ja -toimipaikka: 90590 Oulu
Sähköpostiosoite: palvelu@unelmaonnellisuudesta.fi

REKISTERIN NIMI

Unelma onnellisuudesta ja The Next Level -tuotteiden, -maksuttomien materiaalien, -webinaarien, -palveluiden ja -tapahtumien käyttäjärekisteri

Unelma Onnellisuudesta ja The Next Level-sivustot ovat Yrittäjien opintokeskus Oy:n (myöhemmin yritys) ylläpitämiä sivustoja. unelmaonnellisuudesta.fi, kauppa.unelmaonnellisuudesta.fi, unelmaonnellisuudesta.verkkokurssi.net ja thenextlevel.fi sivustoilla kerätään seuraavia rekistereitä:

• Sähköpostilistan rekisteri (uutiskirje)
• Unelma onnellisuudesta -tuotteiden, -maksuttomien materiaalien, -webinaarien, -palveluiden ja -tapahtumien asiakas- ja markkinointirekisteri
• The Next Level -tuotteiden, -maksuttomien materiaalien, -webinaarien, -palveluiden ja -tapahtumien asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Unelma onnellisuudesta ja The Next Level -tuotteiden, -maksuttomien materiaalien, -webinaarien, -palveluiden ja -tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Unelma onnellisuudesta ja The Next Level -tuotteiden, -maksuttomien materiaalien, -webinaarien, -palveluiden ja -tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautelomakkeella, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tilauksen yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille
E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat sekä viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Osa linkeistä voi olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta yritys saa myyntipriovisioita.

TIETOJEN TARKISTAMINEN

Yritys ei tarkista asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Jäsen voi muuttaa, täydentää ja poistaa asiakastietojaan jokaisen uutiskirjeen lopussa olevien linkkien kautta. Rekisterin ylläpitoon tarvittavat tiedot poistetaan jäsenen tunnistetiedoista sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Kotisivupalvelimen teknisellä ylläpitäjällä on pääsy kotisivujen tietoihin. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää tietoja omassa liiketoiminnassaan ja ylläpitäjä toimii vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tiedot on suojattu monimutkaisilla salasanoilla, palomuureilla ja muilla tavanomaisilla tietoturvatoimenpiteillä tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Tiedot sijaitsevat fyysisesti tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa EU:n alueella. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien tapojen mukaisesti.

Tietokantaan on pääsy vain Suomen Paikallinen Mainostoimisto -verkosto Oy:n työntekijöllä. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita eikä aineistoa käsitellä manuaalisesti.

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

EVÄSTEET

Yritys kerää tietoja unelmaonnellisuudesta.fi, kauppa.unelmaonnellisuudesta.fi, thenextlevel.fi sekä verkkokurssi.unelmaonnellisuudesta.net -sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen palvelu@unelmaonnellisuudesta.fi.

LISÄTIETOJA

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla palvelu@unelmaonnellisuudesta.fi.
Rekisteriseloste päivitetty 24.5.2018